Улаанбаатар төмөр замын алба аж ахуйн нэгж байгууллагууд

 • 1. Замын дарга - Н
 •         1. Төлөвлөгөө эдийн засгийн алба - НН
 •         2. Хууль зүйн алба -
 •         3. Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны алба - НМС
 • 2. Нэгдүгээр орлогч дарга - НЗ-1
 •         1. Статистик бүртгэл, мэдээллийн технологийн төв - НЧ
 •         2. Хангамжийн алба - НХ
 •         3. Баянтүмэн тасаг - НОД
 •         4. Цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын алба - ВОХР
 •         5. Олон улсын тээвэр зуучийн төв - ТЗТ
 •         6. Аялал жуулчлалын товчоо - АЖТ
 • 3. Эдийн засаг, санхүү эрхэлсэн замын орлогч дарга - НЗэф
 •         1. Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн алба - НФ
 •         2. Санхүүгийн хяналт дотоод аудитийн алба - НВА
 • 4. Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан замын орлогч дарга - НЗрб
 •         1. Хяналтын алба - РБ
 •                 1. Эрүүл мэндийн хяналтын хэлтэс -
 • 5. Ерөнхий инженер - НГ
 •         1. Дохиолол холбоо, мэдээлэл, эрчим хүчний алба - Ш
 •                 1. Бизнес үйлчилгээний рэйлком төв - РК
 •                 2. Дохиолол холбооны I анги - ШЧ-1
 •                 3. Дохиолол холбооны II анги - ШЧ-2
 •                 4. Дохиолол холбооны III анги - ШЧ-3
 •                 5. Эрчим хүч, ус хангамжийн I анги - ЭЧВОД-1
 •                 6. Эрчим хүч, ус хангамжийн II анги - ЭЧВОД-2
 •         2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хэлтэс - НООТ
 •         3. Техникийн бодлого, зураг төслийн төв - НТПП
 •         4. Хөрөнгө оруулалт, их барилгын хэлтэс - НОКС
 • 6. Тээвэр эрхэлсэн орлогч дарга - НЗд
 •         1. Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын алба - Д
 •                 1. Сүхбаатар өртөө - СБ ДС
 •                 2. Дархан өртөө - ДР ДС
 •                 3. Эрдэнэт өртөө - ЭР ДС
 •                 4. Зүүнхараа өртөө - ЗХ ДС
 •                 5. Толгойт өртөө - ТЛ ДС
 •                 6. Улаанбаатар өртөө - УБ ДС
 •                         1. Багануур өртөө - БГ ДС
 •                 7. Чойр өртөө - ЧР ДС
 •                 8. Сайншанд өртөө - СШ ДС
 •                 9. Замын-Үүд өртөө - ЗҮ ДС
 •         2. Ачаа тээврийн алба - М
 •                 1. Ачих буулгах тээвэр экспедицийн механикжсан анги - УБ МЧ
 •                 2. Замын-Үүд шилжүүлэн ачих анги - ЗҮ МЧ
 •         3. Зорчигч тээврийн алба - Л
 •                 1. Суудлын вагон депо - ВЧД-2
 •                 2. Зорчигч үйлчилгээний улаанбаатар төв буудал - ЛВОК
 •                 3. Олон улсын зорчигчийн галт тэрэгний тасалбар худалдаалах төв - ЛЦО
 •                 4. Нийтийн хоолны төв - НХТ
 • 7. Хөдлөх бүрэлдэхүүн хариуцсан замын орлогч дарга - НЗт
 •         1. Вагоны аж ахуйн алба - В
 •                 1. Зүүнхараа ачааны вагон депо - ВЧД-1
 •                 2. Вагон ашиглалтын депо - ВЧД-3
 •         2. Зүтгүүрийн аж ахуйн алба - Т
 •                 1. Дархан татах хэсэг - ТЧ-1
 •                 2. Улаанбаатар татах хэсэг - ТЧ-2
 •                 3. Сайншанд татах хэсэг - ТЧ-3
 • 8. Замын аж ахуй хариуцсан замын орлогч дарга - НЗп
 •         1. Замын аж ахуйн алба - П
 •                 1. Замын I анги - ПЧ-1
 •                 2. Замын II анги - ПЧ-2
 •                 3. Замын III анги - ПЧ-3
 •                 4. Замын IV анги - ПЧ-4
 •                 5. Замын VI анги - ПЧ-6
 •                 6. Зам засварын машинт станц - ПДМС
 •                 7. Чулуун завод - РПЗ
 •                 8. Төмөр бетон дэрний үйлдвэр - ТБДҮ
 •                 9. Мод боловсруулах үйлдвэр - ДОК
 •                 10. Төв засварын үйлдвэр - ЦРМ
 • 9. Боловсон хүчин, нийгмийн асуудал хариуцсан замын орлогч дарга - НЗкс
 •         1. Захиргаа удирдлагын алба - НАУ
 •         2. Хүний нөөцийн алба - НК
 •         3. Хүүхдийн байгууллагын хэлтэс - ХБХ
 •         4. Нийгэм хангамжийн алба - ДОРУРС
 •                 1. Шугам замын бизнес худалдааны төв -
 •                 2. Зүүнхараа худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний төв - ЗХ ХҮҮТ
 •                 3. Сайншанд худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төв - СШ ХҮҮТ
 •                 4. Ганзам зочид буудал -
 •                 5. Замын-Үүд жинчин төв -
 •         5. Тээврийн их сургууль -
 •         6. Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв - МСҮТ
 •         7. Авто тээвэр үйлчилгээний төв - АТҮТ
 •         8. Ган зам пресс төв - ГЗП
 •         9. Дуу бүжгийн чуулга - ДБЧ
 •         10. Барилга угсралт ашиглалтын хэлтэс - НОГС
 •                 1. Зүүнхараа орон сууцны I анги - НГЧ-1
 •                 2. Барилга засвар үйлдвэр, үйлчилгээний анги - БЗҮҮ
 •                 3. Сайншанд орон сууцны III анги - НГЧ-3
 •         11. Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлэг - ТЗЭ
 •         12. Баянбуурал амралтын газар -